TR |  EN |  GR |  IT  |  ES  |  PL 

Projenin Amacı

Keşfedilen Yaşam Projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı KA202 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesinin koordinatör kurum olarak yer aldığı konsorsiyumda İtalya (Popoli Insieme) ve İspanya'dan (Red Incola) birer dernek, Yunanistan (University of Macedonia) ve Polonya'dan (The University of Business and Health Sciences) birer üniversite ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve Erzurum Bilim Sanat Derneği proje ortağı olarak yer almıştır.

OECD 2018 verilerine göre Dünya'da 65 milyondan fazla insan zorunlu göçe maruz kalmış düzensiz göçmenlerden oluşmaktadır ki bu insanların yaklaşık 22 milyonu başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ikamet etmektedirler. Keşfedilen Yaşam farklı sebeplerden zorunlu göçe maruz kalan ve uluslararası koruma statüsüne sahip düzensiz göçmenlerin mesleki olarak ilgi ve gelecek beklentilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Öyle ki yasal mevzuat çerçevesinde istihdama katılabilecek olan göçmenlerin yeni yaşamlarında ilgi duydukları ve arzu ettikleri alanlarda istihdam edilmeleri yaşadıkları topluma birer insan kaynağı olarak fayda sağlayabilecektir. Bu anlamda proje kapsamında söz konusu bireylerin mesleki ilgilerini tespit etmek amacıyla (1)Keşfedilen Yaşam Envanteri; yeni yaşantılarından (hem mesleki hem sosyal anlamda) ne beklediklerini ifade etmelerine imkan sunan (2)Hayal Ediyorum. Arzu Ediyorum Kısa Belgeseli; Çalışma hayatında henüz hiç yer almamış aktif yerli ve yabancı işgücünü çalışma yaşamında sahip oldukları haklardan faydalanabilmelerini sağlayacak (3)Çalışma Yaşamında Temel Bilgi ve Beceriler Eğitim Programı, fikri çıktıları geliştirilmiştir.

    

Eposta : inventedlifeeu@gmail.com
Telefon : +90 442 442 42 42
Adress : Erzurum Technical University Campus
Turkish National Agency
European Union
Erasmus+
www.inventedlife.net