TR |  EN |  GR |  IT  |  ES  |  PL 

Projenin Amacı

Bu projenin sığınmacılar ve ilgili kamu kurumları için iki temel amacı bulunmaktadır: Sığınmacılar için yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanları aracılığıyla, yaşamak ve geçim kaynaklarını inşa etmek için haklarını savunarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insanların sosyal içermesini teşvik etmektir. Bu bağlamda proje kapsamında "Keşfedilen Yaşam Envanteri" geliştilmektedir. Bu envanter sığınmacıların sosyo-kültürel profilleri gözetilerek geliştilmiş ilk envanterdir. Uluslararsı göç düzenleme ve yönetme ile ilgilenen kamu kurumları için ise, proje kapsamında oluşturulacak envanterin bir ön kayıt formu olarak kullanarak, bireylerin kişisel özellikleri hakkında on farklı kategoride bilgi sağlaması amaçlanmaktır.

    

    

    

Eposta : inventedlifeeu@gmail.com
Telefon : +90 442 442 42 42
Adress : Erzurum Technical University Campus
Turkish National Agency
European Union
Erasmus+
www.inventedlife.net